Entegre Dünyası Elektronik Malzeme Satışı 2

Bu ürünlerin eylem eden bölümleri bulunur. Bunun nispetle elektronik devreye katkı sağlamlamaları ile de bilinirler. Piezoelektrikler, kristaller ve rezonatörler örnek olarak verilebilir.

Kristaller; seramik dokumadadır. şiddetli frekansların elde edilmesi amacı ile kullanılır. Seramik rezonatör; tutarlı kelime sıklığı elde buyurmak için kullanılmaktadır. Seramik filtre; radyo dalgalarında olan belli bir banddaki frekanslar için tercih edilmektedir. Elektriksel ilişkiların sağlamlanması adına terminal ile konnektör kullanılır. Konnektörler ise kendi aralarında soket, screw terminal, pin header olarak üçe ayrılmaktadır.