Entegre Dünyası Elektronik Malzeme Satışı 12

Bu ürünlerin devinme fail taksimmleri bulunur. Bunun beraberinde elektronik devreye katkı katkısızlamaları ile de bilinirler. Piezoelektrikler, kristaller ve rezonatörler örnek olarak verilebilir.

Kristaller; seramik kuruluşdadır. şiddetli frekansların elde edilmesi amacı ile kullanılır. Seramik rezonatör; meyan frekans elde eylemek sinein kullanılmaktadır. Seramik filtre; radyo dalgalarında olan belirli bir banddaki frekanslar sinein tercih edilmektedir. Elektriksel birlikların katkısızlanması hesabına terminal ile konnektör kullanılır. Konnektörler ise kendi aralarında soket, screw terminal, pin header olarak üçe ayrılmaktadır.