Entegre Dünyası Elektronik Malzeme Satışı 10

Bu ürünlerin faaliyet eden bölümleri bulunur. Bunun birlikte elektronik devreye katkı sağlamaları ile de bilinirler. Piezoelektrikler, kristaller ve rezonatörler örnek olarak verilebilir.

Kristaller; seramik mimaridadır. Ali frekansların elde edilmesi amacı ile kullanılır. Seramik rezonatör; midi kelime sıklığı elde geçirmek sinein kullanılmaktadır. Seramik filtre; radyo dalgalarında olan belli bir banddaki frekanslar sinein tercih edilmektedir. Elektriksel bağlantıların sağlanması hesabına terminal ile konnektör kullanılır. Konnektörler ise kendi aralarında soket, screw terminal, pin header olarak üçe ayrılmaktadır.